Main Page Sitemap

Most viewed

Book today, cleo, reserve Now - Andrew Zimmern, learn More About Bazaar Meat by José Andrés.SEE details, goose island PUB, home of sports viewing, craft brews and pub-style dining.Epic Ape is a 6 reel.ALL casino gaming, wIN/loss statement, casino hosts, credit application.Heart of the Frontier, game dansk casino..
Read more
Common downloads include Black Jack, Solitaire, Poker, and other casino games.Get instant intel on your contacts within your CRM and phone book with social and company insights.The Cards and Lottery category features games that are based on random outcomes or combinations.René - an artistic fame world, responsible for..
Read more

Griffenfeld slot


griffenfeld slot

Marts 1699 i, trondhjem i, norge ) var en dansk statsmand og fra 1673 rigskansler.
August 1635 i, københavn.I juli 1671 adlede kongen ham med navnet Griffenfeld.Men langtfra hele magten var tilfaldet ham endnu.Kongen lod Griffenfeld fængsle og anklage (1676).Lige i det øjeblik, da Schumacher.Ved hoffet dannede der sig imod ham et stærkt parti, der ønskede krig mod Sverige, men Griffenfeld forsøgte at holde igen.Ved ægteskab med en sønnedatter af Hans Nansen fik han samlet megen ejendom (bl.
Griffenfeld havde opholdt sig 8 år i udlandet, hvor han havde sat sig ind i det absolutte kongedømmes grundsætninger og statskunst.
Frederik III og dronning, sophie Amalie på, duborg slott i, flensburg.
Som takk ble Sophie Amalie utnevnt til grevinne.
Christian ble født som eldste sønn av kong.
Et år efter fik han titel af gehejmeråd, og i 1671 blev han medlem af konseillet.
Michael van Haven, christian V (født.
Han gennemførte den nye regeringsforms principper.Straffen ble sonet på Munkholmen utenfor Trondheim fram spille bingo på nett til 1698.Samtidig udnævntes han til greve og fik store ejendomme.Dommen blev ændret til livsvarigt fængsel ; han blev løsladt efter 22 års fangenskab.Der oprettedes en ny højadel af grever og baroner, som besad stort jordegods.Han havde en stor rolle at spille i udformningen af Danske Lov,.
Sitemap