Main Page Sitemap

Most viewed

Casino Marienlyst Tournaments, today, start, event, buy.Terms and Conditions, responsible Gaming, banking, support.Rock Pokeri, legendary tournament held at the Casino.Affiliates, poker, site operated by Aridox eood, Bulgaria, Sofia 1407, Bul.Game already bookmarked, added to favorites, eASY TO play.Quickly and securely learn and play your favorite games with a..
Read more
Acheter maintenant, jeux de poke salat wiki combat, en joue!Jeux pour enfants, vous cherchez des jeux pour vos enfants?Acheter maintenant, jeux de simulation spatiale.Affrontez extraterrestres hostiles, astéroïdes et rayons laser mortels.Profitez de ces démos et essais Free to Play, et testez complètement ces titres.Vous voulez essayer un jeu?Choisissez..
Read more

Halloween egeskov slot


halloween egeskov slot

Til brug for udstyrsleje videregiver vi typisk oplysninger til udlejningsfirmaet om fornavn, mellemnavn(e efternavn, typen af udstyr, afhentningssted, lejeperiode samt oplysninger om højde, vægt, tøj- og skostørrelse.
Nilles Rejser samarbejder med følgende forsikringsselskaber som led i vores virksomhed: Europæiske, Gouda.Behov for special assistance under sejladsen som følge af handicap eller sygdom.formålet med rejsen, oplysning om, hvilke sprog du taler, statsborgerskab, bonuskortnumre, medlemskab af vores samarbejdspartneres foreninger, kontaktinformationer på dine nærmeste pårørende, rekvisition (i forbindelse med erhvervs- eller behandlingsrejser oplysninger, som du giver os omkring dine præferencer i forhold til markedsføring eller kommunikation, samt oplysninger, som.For så vidt angår overførsler til USA vil disse for så vidt muligt ske på baggrund af Privacy Shield.Uden muligheden for at overføre dine oplysninger til modtagere uden for EU/EØS vil nilles Rejser være ude af stand til at levere den ønskede rejse til dig.Alle statistikker og analyser udarbejdes i anonymiseret format og indeholder derfor ikke oplysninger, der kan henføres direkte til dig som person.Nilles Rejser bruger følgende bedbanks som led i vores virksomhed: Hotelbeds, Bonotel, Gullivers, Travco.Til brug for tegning af en rejse- og/eller en afbestillingsforsikring videregiver vi typisk oplysninger til forsikringsselskabet om fornavn, mellemnavn(e efternavn, e-mailadresse, destination, dato for af- og hjemrejse samt rejsetype.For yderligere oplysninger om vores leverandørers og samarbejdspartneres behandling og beskyttelse af dine personoplysninger henvises til disses privatlivspolitikker og vilkår.Nilles Rejser behandler udelukkende dine personoplysninger, i det omfang det er tjen penge pa spil gratis apps nødvendigt i forbindelse med dit kunde-, leverandør- eller samarbejdsforhold (idet der i hvert enkelt tilfælde tages højde for eventuelle interesser) eller i henhold til gældende ret.Du kan blandt andet anmode om indsigt i de personoplysninger, som nilles Rejser er i besiddelse af, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne, herunder gøre indsigelse mod automatiserede afgørelser og profilering eller mod anvendelse af dine personoplysninger til direkte markedsføring.helbredsoplysninger (til brug for behandlingsrejser, sportsrejser.I sådanne tilfælde vil overførslen af oplysningerne ske med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 49, 1 (b da overførslen af dine personoplysninger til det pågældende land er nødvendig af hensyn til opfyldelse af kontrakten mellem dig og nilles Rejser (bestillingen af din rejse) eller af hensyn.Et GDS forbinder tjenester, priser og bookning ved at konsolidere produkter på tværs af de tre rejsesektorer, dvs.De formål, der er beskrevet ovenfor, (4) opfyldelse af en retlig forpligtelse, som nilles Rejser er pålagt, (5) beskyttelse af dine eller en anden fysisk persons vitale interesser, (6) behandlingen er nødvendig, for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, og (7) behandlingen.
Stilling CPR-nummer (til brug for visumansøgninger.
For at kunne levere vores ydelser til dig, er vi nødt til i visse tilfælde at anvende samarbejdspartnere og leverandører uden for EU/EØS.
Rejseagenten har til opgave at arrangere den pågældende udflugt eller transfer ved bestilling af de ønskede ydelser hos lokale leverandører på destinationen.
1300 København K E-mail:.
Hvad bruger vi dine personoplysninger til?Se alt hvad der sker i Svendborg og omegn indenfor kunst, musik, teater, foredrag kulinarisk, naturoplevelser, sport og meget mere.Nilles Rejser anvender ikke dine personoplysninger til at træffe afgørelser, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering.Databeskyttelseslovgivningen i disse lande kan være lempeligere, end den er i Danmark og i det øvrige EU/EØS, da der i størstedelen af tilfældene vil være tale om lande, hvor EU-Kommissionen har vurderet, at databeskyttelsesniveauet ikke er på højde med databeskyttelsesniveauet inden for EU/EØS.Nilles Rejser behandler dine personoplysninger i forbindelse med overholdelse af love og regler, som nilles Rejser er underlagt i forbindelse med driften af virksomheden eller til opfyldelse af forskellige indberetnings- eller oplysningsforpligtelser i henhold til gældende love og regler.Endvidere kan du anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, tilbagetrække et samtykke til behandling af dine personoplysninger samt gøre din ret til dataportabilitet gældende.Nilles Rejser behandler som udgangspunkt oplysningerne om dig på et af følgende grundlag: (1) Dit samtykke, (2) indgåelse eller opfyldelse af din kontrakt med nilles Rejser, (3) hensynet til nilles Rejsers legitime interesser, dvs.Privatlivspolitik, denne Privatlivspolitik er fastlagt af nilles Rejser (samlet betegnet nilles Rejser, vi, os eller vores i denne Privatlivspolitik) og gælder for alle vores kunder, leverandører og samarbejdspartnere.Flyreservationer, hotelreservationer og biludlejning.Deling af personoplysninger, nilles Rejser videregiver alene oplysningerne, i det omfang det er nødvendigt som led i driften af vores virksomhed, herunder for at kunne levere din rejse samt de øvrige produkter du har købt hos os i forbindelse dermed.Der kan desuden være situationer, hvor vi behandler dine personoplysninger af hensyn til tredjemands legitime interesser med hensyn til de formål, der er beskrevet ovenfor, medmindre hensynet til dine interesser vejer tungere.Dette gælder, hvis bestilling af din rejse forudsætter, at der overføres oplysninger til modtagere uden for EU/EØS, fx for at kunne booke flyrejse, hoteller.Nilles Rejser bruger følgende GDSer som led i vores virksomhed: Amadeus, Flexible Autos.

Sitemap