Main Page Sitemap

Most viewed

A good traveller has no fixed plans and is not intent on arriving.I de sista användbara lokalerna fanns mot slutet bland annat skola och textilfärgning.Credit: ( see original file ).Volmar Sylvander, Borgholms slotts historia.Innehåll, i slutet av 1100-talet byggdes ett mäktigt torn, en kastal, som snart omgärdades av..
Read more
Derudover hjælper vi ape piaggio poker benzina dig igennem flere af Danske Spils produkter såsom Joker og Keno, ligesom vi giver dig et godt overblik over Internettets mange muligheder for at spille om penge.Lørdagslotto kan spilles hos alle Danske spils forhandlere via terminaler, der er direkte i elektronisk..
Read more

Kalø slot djursland


Foto: Biopix, kalø Len, kalø Slot var fra starten tænkt som en tvangsborg og blev sikkert tidligt gjort til centrum for et stort kongeligt len, hvor lensmanden havde pligt til at sørge for ro og orden samt forvalte kronens indtægter og rettigheder.
I 1340 lå der imidlertid allerede inden Valdemar Atterdags kongevalg senere samme år en borg på Kalø, som blev betragtet som en af Jyllands hovedborge, så enten var Erik Menveds borg aldrig blevet revet ned, eller også var den lotto soudal 2017 wikipedia blevet genopbygget under Christoffer.Senere vendte Gustav Vasa hjem til Sverige, hvor han blev kronet til konge i 1523.Kalø Len blev nedlagt i 1661, og selve slottets bygninger blev skænket til Frederik.s uægte søn, Ulrik Frederik Gyldenløve.Der tilknytter sig flere sagn til Kalø.Den mest kendte fange er Gustav Vasa, som senere - i 1521 - blev svensk konge.Det var også dem, der under tvang havde opført borgen.(10) Et danske spil oddset bonuskode vandresagn, som også kendes fra andre steder i Danmark fortæller, at der på Kalø ligger begravet en stor skat som svarer til 7 års skatteindtægter.Sidstnævnte overtog Kalø Len ved den danske kongemagts sammenbrud i 1330erne og pantsættelsen af store dele af riget.I 1400- og 1500-tallet omfattede Kalø Len det meste af Djursland, og det samme var sandsynligvis tilfældet allerede i 1300-tallet.En anden fremtrædende lensmand, Erik Eriksen (Banner der sad på Kalø i 40 år (1514-1554 besad ligeledes privat gods i området.Han lod i 1672 slottet nedrive, og sten og andre brugbare materialer blev sejlet til København, hvor de blev brugt i opbygningen af Gyldenløves pragtpalæ på Kgs.Den nuværende ruin (1) på Kalø er resultatet af flere århundredes byggeri.Artikler, kalø slotsruin ligger i dag som en af de smukkeste og mest imponerende borgruiner i Danmark.
At angribe Kalø, med sine stærke forsvarsværker må Kalø have forekommet uindtagelig.
Og anbragt hos lensmanden Erik Eriksen (Banner).
Kongeborgen på Kalø (1) i bunden af Århus bugten og Kalø Vig er en af vore bedst bevarede middelalderborge.
Ville man angribe over land, måtte man føre sin hær over til øen ad den lange, smalle dæmning.
Erik Menveds tvangsborg, den første borg på Kalø blev påbegyndt af kong Erik Menved.
På en måde står naturen om vigen som et amfiteater med tilskuerpladser oppe på bakkerne ved Rønde, mens scenen er vigen med slotsruinen.
Egens Vig indenfor det store stenrev Rønsten (6) som strækker sig ud sydøst for borgen, danner en fantastisk velbeskyttet naturhavn, som også blev benyttet dengang.Borgen mistede efterhånden sin militære værdi og blev systematisk nedrevet i 1672.Kaløs mest kendte fange er Gustav Vasa, der var fange i årene 1518-19, indtil han flygtede.Kalø Slot var imponerende og noget nær uindtagelig.Nytorv (det nuværende Charlottenborg).Der er blandt andet fundet spor efter et rundt hjørnetårn i den nuværende ringmurs nordre hjørne, og måske er en del af det store tårn (8 som stadig markerer ruinen, også fra denne tid.Bygningsmaterialerne blev genanvendt i opførelsen af Charlottenborg ved Kongens Nytorv i København.Kongen måtte udskrive store skatter, hvilket i 1313 førte til et stort bonde- og adelsoprør i Jylland.Han blev senere svensk konge.Som sandsynlig bygherre peges ofte på Valdemar Atterdag (1340-1375).Borgen blev anlagt i 1313 af kong Erik Menved som en af i alt fire jyske tvangsborge.Erik Menved førte mange krige, som efterhånden anstrengte rigets finanser til bristepunktet.Nedbrydning og genopbygning af Kalø Slot?


Sitemap