Main Page Sitemap

Most viewed

Rate this location, please drag the slider to indicate your rating between 1 and 100.Be the first one to rate this location!A short comment is sufficient to complete your rating.How to Win on Slot Machines.Please log in to use this feature.No ratings are available at the moment for..
Read more
So, you can choose from 1,000s of images to create the perfect bingo game casino equipment mieten board.2 boards will print on one sheet of paper for the 4x4 boards.Perfect for the whol.Professional Bingo Game Set.You can select the image you want to use and type in any..
Read more

Kræftens bekæmpelse lotteri direkte besked


På Handelsforeningens ekstraordinære generalforsamling blev de vedtægtsændringer vedtaget, der åbner mulighed for oprettelsen af et aktivitetsudvalg, der skal»sælge« byen bedre.
Klubben fik af Danmarks lotto trækning onsdag tidspunkt Samfundet skænket 4 flag til bådene.De kan i morgen fejre firmaets 50 år jubilæum sammen med 20 ansatte.Jyske Bank inviterer fredag til åbent hus, så nye casinoer august 2017 interesserede kan se, hvordan det er indrettet, efter at Grand Cafe er inddraget til banklokaler.En ny smutvej er åbnet fra p-pladsen bag Nygade og til Nørregade.Tb digte af Peter Overgaard er sat i musik af Torkild Mach og tilegnet Ringkjøbing Kammerkor.Ringkjøbing Idrætsforening havde succes med påskens jazzbal.Koncerten sluttes af med Musikskolens nye lærerorkester, der havde debut i marts.Evan Sandal, Herningvej 128,.De tager af sted på en kombineret studie- og ferietur for at nyde sol og sommer.Politibetjent Kaj Frimel fortalte levende og interessant i Guldalderklubben, hvordan det var at være betjent under krigen.De undervises af 24 lærere, hvoraf 4 er nyansatte.Ringkjøbingegnens Pelsdyravlerforening havde 314 bundter mink og 24 bundter ræve til bedømmelse.
Et nyt fra 1988 blev indmuret sammen med det gamle fra august 1958.
Rindum Skole kan i denne måned præsentere Heerups fødselsdagsudstilling, som er ud over det sædvanlige med flere af hans berømte værker.
Fem dagplejemødre i Ringkjøbing-Rindum er blevet fyret fra kommunen, og ved samme lejlighed tilbudt at blive ansat til lavere løn igen.
Byggeriet starter først i april og skal være afsluttet, så institutionen kan åbne til oktober.
Ringkjøbing-Garden høstede megen ros for deres optræden i Bremerhaven.
Politimester i Ringkjøbing siden 1969, Poul Guldbrandsen slutter i morgen sit arbejde.Mange meldte sig frivilligt både til køkkenarbejde, og hvad der ellers skulle gøres.20 gamle elever mødtes på skolen til 50 års jubilæum.Kommunen havde haft et underskud på 29 mill.Hidtil har der været kaffebord til byens borgere.Havnefoged bonus benzinstationer Aage Boel modtog i weekenden på Civilforsvarsforbundets møde i Nyborg forbundets hæderstegn.Et meget smukt og meget gammelt elmetræ har fået lov at blive stående på et hjørne af cykelstien og fortovet ved Kirkevej i Rindum.Det havde 2 master, den agterste noget lavere end den forreste, samme rigning som var typisk for galeaser (se billedet på omslaget; skibene i forgrunden er smakker eller galeaser med 2 master og jagter eller everter med 1 mast).


Sitemap