Main Page Sitemap

Most viewed

Koden "ay" går ind på min computer og spiller en lyd, hvilket er fundet på placeringen der står inde i parentesen.Log ind med DR login Kontakt og hjælp.20:00, hvilken kendt dansker eeelsker nachos med rigelige mængder af smeltet ost, får fjernet hår i næsen med en voksbehandling og..
Read more
Stick and poke tattoos can carry some grisly risks, says Cameron Rokhsar, associate clinical professor of dermatology at Mount Sinai Hospital.The skin may swell up a bit as you poke it which may cause the resulting tattoo to appear spotty.You can also use stencil paper and stencil gel..
Read more

Poker po jacini


Bodovna granica (bela u parovima) Pobeuje onaj koji prvi sakupi 1001 bod.
U sluaju da kaže dalje, diže talon i pravo na odreivanje aduta dobija sledeći igra sa desne strane koji ima ista prava kao i prethodni.Prvi na redu je igra sa deliteljeve desne strane.Slobodno baca sedmicu pik, jer pravilo jae karte ne vredi kada se neka boja presee adutom.Ako igra ili par pokupe sve tihove, dobijaju jo dodatnih 90 bodova.Deljenje i odreivanje aduta.Ako se bilo koje od navedenih pravila prekri, protivniku/protivnicima se piu 162 boda.Ovaj put delitelj mora odrediti adut izmeu tri preostale boje (bilo koju osim odbijene).Prema službenim pravilima mora dostići dovoljan broj boda, i mora osvojiti tih: Bodovna granica (bela u dvoje) Pobeuje onaj koji prvi sakupi 501 bod.Prednost ima onaj igra koji nije delio.Kod bele u etvoro, kada igra ima pravo na zvanje, onda automatski ima pravo na zvanje i njegov partner.Karte smeju da se podignu jedino kad igra ima pravo zvanja.Zvanje se priznaje samo onom paru koji ima najjae (najvrednije) zvanje (izuzetak je bela).U etvoro, glavno obilježje bele u etvero je da se igra u parovima.Kod zvanja obavezno se prvo mora reći najjae zvanje, ukoliko se utvrdi da je igra imao jae zvanje, priznaje se prvo zvanje.Igra koji u rukama ima kralja i damu u adutu, belu zove u trenutku kada prvi put baci jednu od te dve karte.Svaka partija se sastoji od deljenja, odreivanja aduta, zvanja, igranja i sabiranja bodova.
Prvih est karata online casino velkomstbonus se podiže i pristupa se odreivanju aduta.
Kada je adut odreen, igrai podižu talon (igra koji je zvao podiže est karata, a ostali etiri).
Odredio aduta bira iz svojih karata dve koje će odbaciti, tako da sva trojica sada imaju jednak broj karata u rukama (10).Igrau ili paru se zvanje (ukljuujući i belu) ne priznaje ukoliko nisu pokupili barem jedan tih.Bodovna granica (bela u troje) Pobeuje onaj koji prvi sakupi 701 bod.Nakon to pogleda dobro svoje karte, igra odluuje hoće li zvati, odnosno odrediti da adut bude mighty boosh bingo ona boja koja je na karti okrenutoj licem prema gore i na kojoj se nalazi ostatak nepodijeljenih karata, ili će reći dalje.(ako je bilo 20 zvanja, igra iznosi 182, prolaz je 92; ako je bilo 50 zvanja, igra je 212, prolaz je 107 bodova).Delitelj zatim okrene sledeću kartu licem prema gore.

Igra odluuje hoće li zvati (odrediti aduta) ili će reći dalje.
Igrau ili kartakom paru je cilj sakupiti u zadnjem odluujućem deljenju onoliko bodova koliko mu nedostaje da dostigne dogovorenu granicu, bez obzira na to je li sakupio pola1 od celokupnog zbira igre (na primer, ako se u beli u dvoje igra nae u situaciji.
Odbaene karte pripadaju igrau koji je zvao aduta.


Sitemap