Main Page Sitemap

Most viewed

Surrounding the castle is an old park, covering 20 hectares (49 acres) of land.Historie Rytterskolen i Stensby blev opført i 1723? .Bygningen er i dag i privat eje og anvendes til beboelse.Den sydvendte dør er stadig i brug, men noget ændret." I 1791 udgav biskop Balle sin senere..
Read more
Financial Conduct Authority en vertu de la loi Electronic Money Regulations 2011 (FRN : 900015) relative à lémission dargent et dinstruments de paiement électroniques.Trustworthy and save online casino, always a great promotion to casino in london central take part.Entenda como escolher um site de poker seguro e acesse..
Read more

Slots og kulturstyrelsen tilskud
slots og kulturstyrelsen tilskud

Tilskud til den NemKonto, der er knyttet til dit CPR/CVR-nummer.
Lokale, regionale eller nationale aktører, der arbejder med talentudvikling på et niveau, der svarer til de musikalske grundkurser på musikområdet.Knappen er det sidste element i boksen.Ja, jeg er klar til at gå i gang.Skats definition er fraflyttet Danmark, se definitionen her: px?Det er en forudsætning for bevilling, at ansøger bidrager med en medfinansiering, der viser ansøgers engagement, og at denne står i forhold til museets og evt.Sådan vurderes din ansøgning, det er Slots- og Kulturstyrelsen, der afgør puljens fordeling på de indkomne ansøgninger på baggrund af en faglig vurdering foretaget af relevante fagpersoner.
Tilskudsmodtager forpligter sig til at evaluere forløbet efter smart-kriterier med fokus på erfaringer og udviklingspotentialer for at sikre videns- og erfaringsindsamling fra de støttede projekter.
Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet money casino games i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.
Hvad skal ansøgningen indeholde?
Der kan ydes støtte til følgende aktiviteter: Samlingsgennemgang med henblik på optimering af de ansøgende museers bevaringsindsats, herunder konkrete udskillelser.
Slots- og Kulturstyrelsens afgørelse kan forventes inden for 12 uger efter ansøgningsfristen.Økonomi, udbetaling : Vi udbetaler et evt.Kr., der uddeles i 2019.I ansøgningen skal der oplyses aktiviteter og aktivitetsmål.En angivelse af de konkrete aktiviteter, der ønskes gennemført og omfanget heraf.Konvertering af data fra lokale samlingsdatabaser med henblik på indberetning til sara og Specify.E-mailadressen er ikke gyldig.Nedenfor finder du alle Slots- og Kulturstyrelsens åbne puljer.
Slots- og Kulturstyrelsen anmoder ikke om manglende oplysninger, men behandler alle ansøgninger som de er indkommet.
Tilskud til og med 100.000kr.

Sitemap