Main Page Sitemap

Most viewed

Denne ekstra lodtrækning finder også sted hver lørdag aften efter at ugens øvrige vindertal er fundet.Lotto -kuponen hver uge.Hvis du drømmer om at blive.Præmien: 6 rigtige vindertal 1 tillægstal på samme række.Et eller andet heldigt asen har chancen for at score Danmarkshistoriens største lottogevinst onsdag den.Denne information bruges..
Read more
Skolen har.3 spor fra.Grenå Østre Skole, Grenå - halmstad slottsjordsskolan Østre Skole er en mellemstor skole med godt 500 elever.Randlev code bonus betstars 2017 skole - Skolen har som mål at danne rammen om et sammenhængende og åbent børnemiljø fra 6-14.Information og nyt fra den nordligste skole i..
Read more

Slottet gård nordre frogn
slottet gård nordre frogn

Milorg Horten.
1 : Farleier over fjell og bre i Nordfjord Bumerke i gamle kyrkjer i Sogn : Hopperstad og Hove, Kaupanger o g Urnes Frå Sogn til Amerika : den tidlege utvandringa Historielaget for Sogn 50 år : Nokre kjende slekter i Sogn og frå Sogn : eit oversyn Norske bygder.
5 2 : Bygdesoga Ættar-bok for Odda Os : eit utsyn over Osbygdi frå gamall tid til.
1 : Den ålmenne delen Inderøyboka : ei bygdebok om Inderøy, Røra og Sandvollan.80 artillerister og et musketerkorps holdt nøytralitetsvakt.2 Kautokeino-dokumentene : 177 arkivsaker om prosessene i mot 48 flyttsamer fra Kautokeino Folk uten fortid Fra innerst i Bodin til ytterst i Kvalsund : Abel Pedersen, Jensine Amalie.4 : Heim og slekt Hundre år med et smelteverk : en beretning om livet i Kopperå Gamal jord : sogor fraa Namdalen Namdalens historie.5 Rollag og Veggli herreds historie Røyken bygd før og nu Røyken Høyre :.112 Anetavler og ættegreiner for folket i Haugbrekka på Ljørvoll Den eldste busetnaden i Eirisfjord Vistdal og Nesset Folkeliv og tradisjon frå Nesset.3 Sør-Hålogaland landforsvar, Infanteriregiment nr 14 : fra vikingtiden til 1995 Tjøtta-riket : en arkeologisk undersøkelse av maktforhold og sentrumsdannelser på Helgelandskysten fra.8-10 9 : Slik levde dei Frå 18 Tysvær før og nå Gards- og ættesoge for Hå, Varhaug og Vigrestad : personregister I far sine fotefar 75 år etter : eit bidrag til utvandrarsoga frå Varhaug til Canada Slektsbok : etterkommara etter Grete Serina og Kornelius Øvestad Sogn.2 : Akershus fylke Historien om de norske skogfinnene Norges kirker.Vaksdal bygdebok band.
3 : Gards- og ættesoge for Uvdal Frå Rudi til Kyllesdal Nore Uvdal i forn og nye.
61-73 Haugfolk og trollskap : folkeminne frå Eidskog II I grendom : folkeminne frå Eidskog III Jubileumsskrift Eidskog kirke Vinger og Eidskog Finnskogene i Norge Bygdebok for Folldal.
død og begravelse i Østfold-tradisjonen Bondens bilder : høysetetavler fra Østfold De knyttet oss sammen : en montasje i ord og bilder om vegarbeiderens liv og virke i Østfold gjennom dager og år Den skal tidlig krøkes- : barn i gamle Østfold Det Norske næringsliv.
Tønnessen, Porsgrunn 1957) Solum-Porsgrund Det gamle «Vessia» (Christian.
5 2 : Kristians amt Den almindelige del Norges land og folk : topografisk-statistisk beskrevet : topografisk-statistisk beskrivelse over.
Torpedorammene kunne dreies horisontalt slik at utskytningsvinkelen kunne forhåndssettes / 12,5 grader for å variere batteriets spredning.
På bakgrunn av den økonomiske utvikling i Ryfylke og Sunnhordland og statens økonomiske politikk i det.6 : Dovre, Lesja, Lom, Skjåk, Vågå Norske gardsbruk 1998 : Oppland fylke.2 Kråkstad : en bygdebok.Torpedosiktet var ganske primitivt, oppfunnet av en tidligere sjef i batteriet.I tillegg var orografene lenovo in slot i hovedbatteriet og i Kopåsbatteriet bemannet og i bruk.Omberg, Asbjørn (1902-1993) (1946).3 : Kultursoga til 1832 Søndeled : : Utdrag av Søndeled herredstyres protokoller Tromøy kirke fra omkring 11 Beskrivelse over Valle prestegjeld i Sætersdalen : med dets prestehistorie og sagn Bygdesogeskrifter frå Valle og Hylestad Valle kirke 200 år Skollenborg-slekta på Vegårshei Slektene: Espeland Oppstaua, Næs Østre, Løvnes.8 : Skrift.3 : Ættesoga Ørstingar : ættebok for Ørsta.3 Flesberg : fraa dei eldste tidir til.3: Husmannsplasser Asker museum : Valstads samlinger Asker museum : Valstads samlinger Asker og Bærum krets av Norsk speidergutt forbund : Asker og Bærum til 1840 Askers historie Askers og Bærums historie: Asker og Bærum til 1840 Askers og Bærums historie: : Asker Bilder fra gamle Asker Bjerkøya.1 : Trekk fra Larvik og Fritzøe I grevens tid.
Sitemap