Main Page Sitemap

Most viewed

More Articles 2019 Forbes Media LLC.Go to a person's profile, embed this Video, add this video to your website by copying the code below.I am very impressed and you've gained a new customer who will be back as my needs dictate.I expect it to outlast my trailer and..
Read more
Foto: Biopix, kalø Len, kalø Slot var fra starten tænkt som en tvangsborg og blev sikkert tidligt gjort til centrum for et stort kongeligt len, hvor lensmanden havde pligt til at sørge for ro og orden samt forvalte kronens indtægter og rettigheder.I 1340 lå der imidlertid allerede inden..
Read more

Vd bonus statistik


Bäst avlönad bland de ideella cheferna är Håkan Wirtén vid svenska Världsnaturfonden som varje månad lyfter 97 000 kronor.
Lönespridning på branschnivå 2018, p 10, median,.
Chefslönerna växer i snitt med winstar tight slots 1,4 procent år 2016 (att jämföra med 2,3 procent för svenska löner som helhet).
Enhetschef globala enheten, Universitets och högskolerådet.Pernilla Trägårdh kr Chef internationellt utvecklingssamarbete, Statistiska centralbyrån.Ett undantag som sticker ut är FN-organen undp och unhcr som väljer att inte gå ut med personliga löner.Biståndsrelaterade organisationer som redovisat intäkter på mer än 40 miljoner kronor under senare år samt av OmVärlden bedöms som inflytelserika och välkända av allmänheten i Sverige.Enligt Karin Kronhöffer, kommunikationsansvarig vid Swedfund, rättfärdigas VD:s höga lön av att bolaget huvudsakligen konkurrerar med andra organisationer inom finanssektorn när de rekryterar chefer.Anna Sundström kr Generalsekreterare, Olof Palmes Internationella Center (tillträdde feb.Iina Soiri kr Direktör, Nordiska Afrikainstitutet.
Jonas Borglin kr VD, Näringslivets internationella råd.
Bo Forsberg kr Generalsekreterare, Diakonia.
Lisa Sjöblom kr Generalsekreterare, Forum Syd.
Lena Ag kr Generalsekreterare, Kvinna till Kvinna.Charlotte Petri Gornitzka.Victoria Palmgren.f.Ulrika Modéer kr Statssekreterare, Regeringskansliet.Nyregistreringarna av både personbilar och lätta lastbilar minskade som väntat även i oktober.Förstaplatsen på lönelistan går åter till Anna Ryott, VD för det statliga riskkapitalbolaget Swedfund.Catharina Schmitz kr Landsdirektör Sverige, Niras Indevelop.Sverigedemokraternas hjälporganisation Hepatica är inte med på lönelistan eftersom organisationen i dagsläget inte får stöd från Sida.Torgny Holmgren kr VD, Stockholm International Water Institute.


Sitemap